zec.gif (4061 bytes)
Općina Kalnik Trg Stjepana Radića 5, (048 857 249, 857 250
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALNIK
Općinsko vijeće
Klasa:021-05/01-01/01.
Urbroj:2137/23-01/232.
Kalnik,13.11.2001.  
Na temelju članka 23. Statuta Općine Kalnik i ukazane potrebe sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik za dan 23.listopada  2001. godine u 14  sati u prostorijama Doma hrvatskih branitelja u Kalniku.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI  RED:  

1.      Donošenje Odluke o priključenju građevina i građevinskih zemljišta na sustav javne vodoopskrbe

2.      Informacija o dopisu RKT župe Sv. Brcko

3.      Informacija o poduzetim radnjama u vezi izrade Prostornog plana Općine Kalnik

4.      Razmatranje zahtjeva Udruge matice umirovljenika Križevci

5.      Zamolba “TRGO-EUROPA” Kalnik

6.      Razmatranje zamolbe Nemec Nedeljka

7.      Razmatranje Plana i programa HCK Gradsko društvo Križevci

8.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju vrijednosti boda za službenike JUO Općine Kalnik

9.      Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za vježbenika u JUO Općine Kalnik

10.  Donošenje Odluke o imenovanju v.d. direktora Komunalnog poduzeća VODNA-VRATNO d.o.o.

11.Donošenje Odluke o uplati temeljnog kapitala za komunalno poduzeće VODN-VRATNO d.o.o.

11.  Donošenje Zaključka o kupnji kamiona za potrebe Općine Kalnik

12.  Donošenje  Zaključka o sufinanciranju proslave 10.obljetnice vojarne Ban Lacković

13.  Donošenje Odluke o sufinanciranju i logističkoj potpori Programu razvoja ruralnih područja

14.  Donošenje Odluke o  sufinanciranju projekta rekonstrukcije Starog grada Kalnik

15.  Donošenje Zaključka o sufinanciranju sakralnih objekata Sv. Martin,Sv. Brcko i Sv. Martin u Vojnovcu

16.  Donošenje zaključka o sufinanciranju  troškova prijevoza pri rekonstrukciji nekategoriziranih cesta

17.  Informacija o javnim radovima na području Općine Kalnik i donošenje Zaključka o

financiranju materijala i opreme za izvođenje javnih radova,te imenovanju:

a)nadzornog organa na izgradnji mrtvačnice u selu Kalnik

b)imenovanju voditelja javnih radova

c)voditelja radova na mrtvačnici u selu Kalnik

18.  Informacija o javnoj rasvjeti

19.Donošenje Zaključke o pokretanju postupka rješavanja imovinsko-pravnih  pitanja vezanih uz mrtvačnicu u Vojnovcu Kalničkom

20.Razmatranje zahtjeva OŠ Kalnik i G.Rijeka za sufinanciranje prehrane siromašnih učenika

21. Donošenje Odluke o sufinanciranju male škole u Kalniku

22.Donošenje Zaključka o izradi programa za slivne vode

23.Donošenje Odluke o imenovanju   stožera civilne zaštite

24.Razmatranje Programa Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije

25.Pitanja i prijedlozi

 

Molim vas da se  obavezno odazovete ovom pozivu,a svoju eventualnu spriječenost da javite predsjedniku Općinskog vijeća ili na telefon 857-249.

                                                                                                 Općinsko vijeće:

                                                                                                     Predsjednik:

                                                                                                Mladen Kešer,v.r.

              


Na ovim stranicama moći ćete uskoro saznati mnoštvo informacija o radu i djelovanju općine Kalnik.

Kaj je Triglav, kaj Planica, Kalnik to je mala Švica !

Snimljeno u kalniku u vrijeme održavanja 2. sjednice Općinskog vijeća

Copyright© M I V A 2001.  All rights reserved.

©
AS