UDRUGA MLADIH KALNIK

Udruga mladih Kalnik  nestranačka je i neprofitna organizacija osnovana 23.01.2000. sa temeljnim ciljem okupljanja i druženja mladih ljudi s potkalničkog kraja i šire te zastupanje i zaštita njihovih interesa.Udruga temeljni cilj nastoji ostvariti kroz ekološke sportske i druge kulturne aktivnosti kao i gospodaskim oživljavanja potkalničkog kraja, prvenstveno  poticanjem i razvojem turizma.

Uduga je dosad imala više  akcija:
  • čišćenja i uređenja Starog grada Kalnika i okolice, 
Akcija èišæenje Akcija èišæenje Akcija bojanje
  • organiziranje i provedbu kulturnih programa 29.4.2000.godine Uskršnji krijes «Vuzmica», 

  • 30.4.-1.5.2000. «Kalničke Uncutarije», 

  • angažman  u izradi Biblijskog vrta mira, 

  • organizacija sportskog turnira i dr. 

Udruga je u svojem dosadašnjem radu naišla na ponuđenu pomoć i poticaj od raznih stuktura društva prvenstveno 

gospodarskih koje su nam pomogle u ostvarenju naših djelatnosti te nam dale poticaj za daljni rad.

Za bilo kakve prijedloge, savjete, kritike ili ako želite spoznati naša iskustva u dosadašnjem radu kontaktirajte na: 

Udruga mladih Kalnik  Trg S. Radića 5, tel: 048/857-070 (Kruno Ðurec), umk@hi.hinet.hr .


Kaj je Triglav, kaj Planica, Kalnik to je mala Švica !

FotoAS

Copyright© M I V A 2001.  All rights reserved.

©
AS