UDRUGA MLADIH KALNIK

Udruga mladih Kalnik neprofitna je i nestranačka organizacija koju čine mladi ljudi između 12 i 28 godina, sa područja općine Kalnik i grada Križevaca.

Udruga je osnovana na osnivačkoj skupštini 23.01.2000. na kojoj je odluku o osnivanju donijelo četrdesetak mladih ljudi. Razlozi su bili slijedeći:

- druženje mladih kroz razne aktivnosti (ekološke akcije, sportske aktivnosti, edukacija mladih,  promicanje kulture),

- poticaj mladima za opstanak u potkalničkom kraju kroz stvaranje mogućnosti za opstanak (npr. poticanjem i razvojem turizma).

Koliko u tome uspijevamo i koliko se trudimo pokušajte saznati na našim stranicama.

STARI GRAD KALNIK 

KALNIČKE VUZMICE

Kalničke vuzmice

 

                            umk@hi.hinet.hr